Liczba odwiedzin strony: 29354 Osób na stronie: 8
 

 Kancelaria radcy prawnego
Anna Lewicka-Cwynar

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Anna Lewicka-Cwynar
 
Spichrzowa 13
80-299 Gdańsk
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 70 poz. 603 - Pomoc finansowa udzielana pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 8 maja 2009 r.) Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm....
Monitor Polski 2007 Nr 85 poz. 891 - Nadanie tytułu profesora
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu tytułu profesora (M.P. z dnia 16 listopada 2007 r.) nr 115-8-07 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Janina...